Zarząd Dróg Miejskich
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Dróg Miejskich > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Informacje o majątku

Informacje o majątku

  Drukuj
 

Informacje o majątku Zarządu Dróg Miejskich

 

Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2020

 Stan na 31.12.2020   

A. Aktywa trwałe

7 042 366 129,71

6 918 494 262,52

I. Wartości niematerialne i prawne

774 483,91

631 435,02

II. Rzeczowe aktywa trwałe

6 917 055 170,40

6 790 138 939,12

1. Środki trwałe             w tym:

6 747 810 671,47

6 671 758 708,99

1.1. Grunty

0,00

0,00

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej       i wodnej

6 742 079 521,45

6 667 008 854,55

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

3 271 451,73

2 649 535,76

1.4. Środki transportu

2 336 391,01

2 019 881,52

1.5. Inne środki trwałe

123 307,28

80 437,16

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

169 244 498,93

118 380 230,13

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

124 536 475,40

127 723 888,38

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

52 003 379,91

60 390 104,61

I. Zapasy

673 082,25

729 294,90

II. Należności krótkoterminowe

37 246 007,64

46 296 223,74

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

10 229 031,47

9 727 193,93

IV. Rozliczenia międzyokresowe

3 855 258,55

3 637 392,04

Suma aktywów

7 094 369 509,62

6 978 884 367,13

 
 
Wprowadził Łukasz Malinowski 07-10-2007
Aktualizujący Bitner Bartłomiej (Zarząd Dróg Miejskich) 08-04-2021
Zatwierdzający Pieńkos Mikołaj 10-05-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2021
Liczba odwiedzin: 6864
Rejestr zmian