Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Struktura organizacyjna


Zarządem Dróg Miejskich kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy1. Dyrektorowi podlegają:


·       Wydział Komunikacji Społecznej

·       Wydział Prawny

·       Wydział Zamówień Publicznych

·       Wydział Spraw Pracowniczych i Płacowych

·       Wydział Ewidencji Dróg

·       Wydział Kontroli Wewnętrznej

·       Stanowisko ds. Zarządzania Jakością

·       Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.

·       Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

·       Inspektor Ochrony Danych    

·       Stanowisko ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi

·       Wieloosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów i Pracy Zespołu

 

 

2.    Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarowania podlegają:

   

·       Wydział Parkowania

·       Wydział Pasa Drogowego

·       Wydział Kontroli Pasa Drogowego

·       Wydział Informatyki

·       Wydział Windykacji


  

3.    Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania podlegają:

   

·       Wydział Utrzymania i Remontów Dróg

·       Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska

·       Wydział Administracyjny

·       Wydział Pogotowia Drogowego

·       Wydział Kosztorysów

 

 

4.    Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlegają:

   

·       Wydział Zrównoważonej Mobilności

·       Wydział Strategii i Rozwoju

·       Wydział Oświetlenia

·       Wydział Sygnalizacji

·       Wydział Miejskiego Systemu Informacji


 

5.    Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju podlegają:

   

·       Wydział Opiniowania i Umów

·       Wydział Infrastruktury


 

6. Głównemu Księgowemu podlegają:

    

·       Wydział Planowania i Budżetu

·       Wydział Finansowo-Księgowy


Schemat organizacyjny ZDM


Wprowadził Łukasz Malinowski 2007-10-07
Aktualizujący Bitner Bartłomiej (Zarząd Dróg Miejskich) 2021-05-07
Zatwierdzający Pieńkos Mikołaj 2021-05-10
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-05-10
Wersja standardowa