Kanał Wyżej
Struktura organizacyjnaZarządem Dróg Miejskich kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta m.st. Warszawy
1. Dyrektorowi podlegają:


·       Wydział Komunikacji Społecznej
·       Wydział Prawny
·       Wydział Zamówień Publicznych
·       Wydział Spraw Pracowniczych i Płacowych
·       Wydział Ewidencji Dróg
·       Wydział Kontroli Wewnętrznej
·       Stanowisko ds. Zarządzania Jakością
·       Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
·       Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
·       Inspektor Ochrony Danych    
·       Stanowisko ds. Współpracy z Podmiotami Kolejowymi
·       Wieloosobowe Stanowisko ds. Koordynacji Projektów i Pracy Zespołu


 
 
2.    Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarowania podlegają:
   
·       Wydział Parkowania
·       Wydział Pasa Drogowego
·       Wydział Kontroli Pasa Drogowego
·       Wydział Informatyki
·       Wydział Windykacji


  
3.    Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania podlegają:
   
·       Wydział Utrzymania i Remontów Dróg
·       Wydział Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska
·       Wydział Administracyjny
·       Wydział Pogotowia Drogowego
·       Wydział Kosztorysów


 
 
4.    Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych podlegają:
   
·       Wydział Zrównoważonej Mobilności
·       Wydział Strategii i Rozwoju
·       Wydział Oświetlenia
·       Wydział Sygnalizacji
·       Wydział Miejskiego Systemu Informacji


 
5.    Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju podlegają:
   
·       Wydział Opiniowania i Umów
·       Wydział Infrastruktury 
6. Głównemu Księgowemu podlegają:
    
·       Wydział Planowania i Budżetu
·       Wydział Finansowo-Księgowy


Schemat organizacyjny ZDMStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa